دوره های آموزش زبان ایتالیایی

زبان ایتالیایی از خانواده زبانهای هندو اروپایی است و ریشه لاتین دارد ایتالیایی زبان فرهنگ و هنر ، نقاشان معروف ، شاعران بزرگ و نویسندگان و فیلسوفان نامی است این زبان دارای گویش های مختلفی است که در مکالمات مردم شنیده میشوند در سرارسر دنیا زبان استاندارد ایتالیایی را...
Chat