یادگیری زبان، هوشمندانه یا سرسختانه؟

اگر در مسیر یادگیری زبان باشید، احتمالا یکی از این دو دسته هستید: دسته اول کسانی هستند که اطلاعات زبان آن‌ها به نسبت در سطح خوبی قرار دارد و با مطالعه مداوم، در حال بهبود توانایی خود هستند. این افراد روش و متد‌های مختص به خودشان را پیداکرده و از مرحله سعی و خطا...
Chat