یادگیری زبان انگلیسی به چه فاکتور هایی وابسته است؟

اصلاً خود سؤال “مدت زمان یادگیری زبان انگلیسی” به‌تنهایی بی‌معنی است. زیرا یادگیری زبان انگلیسی سطوح مختلفی را شامل می‌شود. این سؤال بستگی به سطح فعلی شما نیز دارد. همچنین به بک‌گراند آموزشی شما نیز بستگی دارد. بسیار فرق است بین کسی که یادگیری زبان انگلیسی را با...
Chat