دوره های آموزش زبان فرانسه

عموما مهم‌ترین علتی که یک زبان را برای یادگیری انتخاب می‌کنیم، وسعت کاربرد آن و تعداد متکلمین آن زبان در دنیا است. اصولا کشورهایی که در دوره‌ای از تاریخ مستعمره داشته‌اند، زبان خود را در مستعمرات خود اشاعه داده‌اند و به همین دلیل جمعیتی که به آن زبان صحبت می‌کنند...
Chat