دوره های نوجوانان

دوره آموزش انگلیسی نوجوانان

نوجوانان( 10 تا 15 سال)

امروزه دانستن زبان برای نوجوانان برتری محسوب نمی شود، بلکه ندانستن زبان آنها را نسبت به همسالان خود ضعیف تر نشان می دهد.هدف نهایی دوره های نوجوانان، تربیت زبان آموزانی است که روان و صحیح انگلیسی صحبت می‌کنند و می‌توانند از دانسته‌های خود به بهترین شکل برای ساختن جملات انگلیسی و برقراری ارتباط در موقعیت‌های مختلف استفاده نمایند. مهم‌ترین ویژگی فارغ التحصیلان این دوره‌ها، توانایی آنها در شرکت در مکالمات روزمره انگلیسی بدون مشکل و استرس است. در پایان این دوره تسلط نوجوانان نسبت به زبان بسیار چشمگیر بوده و از نظر توانایی برقراری مکالمات روزمره به سطح بسیار خوبی دست خواهند یافت.

این بخش با هدف آشنایی با مهارت های خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن یعنی مهارت های 4 گانه آموزش زبان برگزار می گردد. در این دوره هدف ما تلفظ بهتر به دنبال قدرت شنیداری بهتر اصوات و کلمات و فراگیری واژگان و افزایش دستور زبان انگلیسی زبان آموزان می باشد.

Chat