مقررات انضباطی شامل مجموعه ضوابطی است که به منظور ایجاد فضای سالم آموزشی و کنترل عوامل انسانی برای پیشبرد بهتر اهداف آموزشی و اجرایی وضع شده است.

قوانین، مقررات و منشور اخلاقی

 برای بهبود فرآیند آموزش، و برای جلوگیری از بی نظمی که موجب نارضایتی و کاهش بازده دوره های آموزشی و برگزاری آزمون ها می شود، قوانین زیر جهت اطلاع زبان آموزان گرامی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. لطفا قبل از اقدام به ثبت نام، تمامی موارد زیر را مطالعه کنید. زبان آموزان موافقت خود را با تمام مواد این منشور با امضای قرارداد آموزشی و تایید کتبی اعلام می کنند. بدیهی است که در صورت عدم رعایت هر مورد، موسسه بدون هیچ توضیح و عودت وجهی، مانع شرکت اشخاص متخلف در ادامه دوره ها و آزمون ها می شود.

 الف) مقررات عمومی:

 • رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در موسسه با پوشش، اخلاق و رفتار مناسب محیط آموزشی فرهنگی؛
 • رعایت ادب و احترام نسبت به تمامی افراد مجموعه شامل کارکنان، اساتید، مدیران و دیگر زبان آموزان؛
 • عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس ها و تحویل تلفن همراه به مسئولان مربوطه قبل از حضور در جلسات آزمون؛
 • خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس؛
 • همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه و نظم کاری برای پیشرفت بهتر و افزایش کیفیت آموزش.

ب) مقررات آموزشی:

 • ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه زبان مهراندیش مستلزمشرکت در تعیین سطح و تشخیص صلاحیت توسط کارشناس مربوطه با توجه به نتیجه آزمون ورودی بوده و در صورت عدم شرکت در آزمون تعیین سطح، زبان آموز گرامی نمی تواند در دوره ها ثبت نام کند. درضمن، بدون تطبیق نتیجه تعیین سطح با دوره ی مربوطه، به خاطر ناهمسان شدن سطح زبان آموزان کلاس، امکان شرکت به صورت دلخواه و با مسئولیت خودم در دوره ای خاص وجود ندارد.
 • تکمیل تعهدنامه ثبت نام، ارائه مدارک هویت شامل کارت ملی یا کارت دانشجویی و عکس، تکمیل مدارک ثبت نام توسط متقاضیان محترم.
 • زبان آموزان محترم لازم است قبل از ثبت نام قطعی از ساعت دقیق کلاس در سطح خویش ،با مراجعه به برد یا سوال از کارمند دفتر ثبت نام، اطلاعات کافی کسب نموده و در صورت نیاز پس از مشورت با خانواده، اقدام به ثبت نام نمایند. درصورتیکه به هرعلتی متقاضی ازادامه آموزش صرفنظرنماید مبلغ شهریه به هیچ عنوان مسترد نمیگردد.
 • چنان چه غیبت زبان آموز در هر ترم تحصیلی بیش از سه جلسه باشد، زبان آموز در دوره مذکور بنا به صلاحدید مدرس و با تایید مدیر مرکز آموزش، مردود (Absent Fail) شناخته می شود.
 • حضور زبان آموز راس ساعت مقرر در کلاس الزامی بوده و زبان آموزانی که بعد از مدرس وارد کلاس شوند، در لیست حضور و غیاب تاخیر ثبت می گردد و هر سه جلسه تاخیر معادل یک جلسه غیبت محسوب می گردد.زبان آموزان گروه سنی نوجوانان در صورت تاخیر موظف به دریافت برگه حضور در کلاس، از دفتر ثبت نام می باشند.
 • در صورت عدم حضور زبان آموز در جلسه پایانی دوره هایی که آزمون پایانی دارند، مردود محسوب می گردند.
 • زبان آموزان گرامی نسبت به همکاری با استاد محترم کلاس جهت برگزاری جلسات جبرانی (Make Up) اهتمام ورزند.
 • موسسه زبان مهراندیش هیچ مسئولیتی در قبال یادگیری زبان آموزانغایب، نامنفعل و کسانی که وقت برای تمرین و مطالعه ندارند، ندارد. اگر غیبت آن ها بیشتر از سه جلسه شود، موسسه می تواند از حضور زبان آموزان در کلاس ها جلوگیری کند چرا که باعث ناهمگونی بین همکلاسی ها می شوند و نظم کلاس و کیفیت پیشروی آموزش را بهم می زنند.
 • زبان آموزان نباید در ورود به کلاستاخیر و در خروج از کلاس تعجیل کنند.
 • لازم است که زبان آموزان جزوات و کتب مشخص شده از سوی موسسه را به همراه داشته باشند.
 • در صورت تشخیص کارشناسان و اساتید هر زبان آموز، وی موظف است دوره را مجدد بگذراند، تکالیفی خارج از کلاس انجام دهد، یا اینکه حتی یک ترم جلوتر بنشیند. کارشناسان موسسه مکررا در حال بررسی وضعیت آموزشی تک تک متقاضیان بوده و سعی بریکدست بودن کلاس ها دارند.
 • بهصلاحدید اساتید، در کلاس فارسی یا انگلیسی صحبت می شود.
 • پرونده آموزشی هر زبان آموز نشان دهنده عملکرد وی در طول دوره است. زبان آموزان موظفند نسبت به عملکرد آموزشی خود به درخواست مسئولین مربوطه توضیح دهند.
 • نمرات پایان ترم هر دوره صرفا از روی امتحانات پایان ترم نیست و تمامی موارد حضور در کلاس، فعالیت در کلاس، طرح تکالیف، روند پیشروی، رشد مهارت و انگیزه وی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای کلاس های آنلاین، نتایج روی وبسایت در بخش نمرات و کارنامه منتشر می شود.
 • کتاب های کمکی گرامر، لیسنینگ و غیره صرفا برای تمرین بیشتر شما در منزل هستند و اساتید وظیفه ای برای تدریس آنهاندارند. ضمنا بدیهی است که تکالیف منزل بر اساس مطالب آموزشی کتابِ اصلی تنظیم شده اند.
 • در دوره های مهارتی (آیلتس، تافل، PTE و غیره)، طبق سیلابس درسی، به هیچ عنوانمباحث زبان عمومی مثل گرامر و واژگان درس داده نمی شود و فقط نکات کلیدی آزمون، تشریح سوالات، ایجاد مهارت ها و آموزش های مرتبط به صورت دقیق تر آموزش داده می شود و اساتید به ارایه استراتژی ها و تکنیک های آزمون می پردازند.
 • اگر چنانچه به هر دلیلی مقرر شودکلاس های حضوری برگزار نشوند (مثلا به خاطر تعطیلی های مرتبط به شیوع بیشتر کرونا(، موسسه این حق را دارد که تمامی کلاس های حضوری را به صورت آنلاین برگزار کرده و هیچ کلاسی معوق نمی شود.
 • حداکثر غیبت های مجاز 3 جلسه در طول ترم می باشد. به ازای هر جلسه غیبت غیرموجه 2 نمره و هرجلسه غیبت موجه 1 نمره از امتیاز کلی زبان آموز کسر خواهد شد.
 • در صورت مرخصی و ایجاد وقفه در روند آموزشی، تعیین سطح مجدد صورت گرفته و از سطح مشخص شده ادامه آموزش صورت خواهد پذیرفت. رزرو ترم آتی ، وقفه در روند آموزشی محسوب نمی گردد.
 • ثبت نام در سطح بعدی مشروط بر قبولی در ترم قبلی بوده و درصورت عدم قبولی در ترم قبل، وجه پرداختی به ترم قبل انتقال پیدا می کند. نمره قبولی هر ترم 70 از 100 می باشد. نمرات بین 65 تا 72 قبولی مشروط می باشند، بدین معنا که قابلیت رفتن به سطح بعد را دارد ولی درصورتیکه ترم بعد نیز قبول مشروط گردد می بایست ترم مذکور را مجددا تکرار نماید.
 • تغییر روز و ساعت کلاس امکان پذیر نمی باشد مگر با موافقت کتبی کلیه زبان آموزان و استاد و تایید موسسه.
 • استفاده از تلفن همراه در طول مدت کلاس ممنوع می باشد.
 • ارائه یک قطعه عکس و یک برگ کپی شناسنامه و یا کارت ملی جهت تکمیل پرونده زبان آموزیی الزامی می باشد. درصورتیکه در زمان ثبت نام مدارک مذکور را ارائه ننموده اید در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام فرمایید.
 • کارنامه و سوابق تحصیلی شما بصورت آنلاین در صفحه کاربری شما در دسترس بوده و ارائه کارنامه بصورت دستی مقدور نمی باشد.
 • هرگونه مورد مشکوک در فضای کلاس و موسسه را بلافاصله به مدیریت گزارش فرمایید.
 • هرگونه کنسلی باید فقط و فقط از طریق موسسه انجام پذیرد و به هیچ عنوان زبان آموز با استاد و یا بالعکس راساً اقدام نکنند.
 • در صورت عدم رشد زبان آموز در پایان هر دوره طبق صلاحدید تیم آموزش استاد مربوطه تغییر مییابد.
 • در صورت عدم رضایت از استاد مربوطه، فقط در پایان جلسه اول امکان تغییر آن وجود دارد.
 • زبان آموز بایدراس زمان اعلام شده در کلاس حضور داشته باشد . هر گونه تغییر در زمان کلاس ها فقط با تایید مدیریت موسسه امکان پذیر می باشد و در صورت جابجایی بدون هماهنگی ، به منزله غیبت محسوب می شود .
 • غیبت بیشتر از سه جلسه به منزله انصراف زبان آموز و حذف کلاس مربوطه می باشد و زبان پژوه از شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم محروم می گردد.
 • هنگام شروع کلاس (نهایتا تا جلسه سوم) پرداخت شهریه توسط زبان آموز باید تکمیل شده باشد پس از ثبت نام چنانچه زبان آموز قبل از تاریخ شروع کلاس اعلام انصراف نماید30 % کل شهریه کسرخواهد شد و اگر پس از شروع کلاس اعلام انصراف نماید هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.
 • رعایت کامل شئونات اسلامی توسط زبان آموز الزامی است وهرگونه خسارت که به علت عدم رعایت شئونات و اخلاق اسلامی متوجه موسسه گردد ، موسسه حق پیگرد قانونی دارد. در صورت نقض ضوابط انضباطی و اخلاقی موسسه و پس از سه تذکر شفاهی زبان آموز از کلاس اخراج شده و هیچ وجهی به وی تعلق نمی گیرد .
 • زبان آموز پیش از ورود به کلاس ملزم بهخاموش نمودن تلفن همراه می باشد و باید سکوت داخل موسسه را رعایت کند . ورود بستگان و یا دوستان به کلاس ها بدون هماهنگی قبلی خلاف مقررات موسسه است .
 • موسسه می تواند حداکثر تاجلسه سوم کلاس و به علت تعیین سطح دقیق تر ، کلاس زبان آموز را تغییر دهد و زبان آموز نسبت به تعیین سطح جدید خود اعتراضی ندارد .
 • موسسه ملزم می باشد بر اساس برنامه اعلام شده تا پایان دوره و بدون وقفه طولانی مدت کلاس ها را برگزار نماید . در صورتی که موسسه به هر علت قادر به ادامه یا برگزاری کلاس ها نباشد به میزان جلسات انجام نشده شهریه پرداخت شده زبان آموزمسترد خواهد شد .
 • زبان آموزان موظف بهحفظ و مواظبت از وسایل شخصی خود در محیط موسسه می باشند و در صورت مفقود شدن وسایل شخصی افراد ، موسسه هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت .
 • از زبان آموزان گرامی تقاضا می شودپیشنهادات و انتقادات خود را به دفتر موسسه انتقال دهند

 ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه دوره های گروهی (حضوری و آنلاین)

 • تا هفت روز کاری قبل از شروع کلاس ها شهریه با کسر 30% از مبلغ کل، مسترد می­گردد اما امکان رزرو و یا تبدیل وجود ندارد.
 • پس از پایان مهلت فوق، شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد و قابل تبدیل به دوره ای دیگر یا جایگزینی با دوره های خصوصی نمی باشد.
 • در صورت رزرو و پرداخت بخشی از شهریه، اگر متقاضی بخواهد از شرکت در دوره انصراف دهد، اینکار با توجه به موارد بالا انجام پذیر است. اگر مهلت هفت روز کاری به اتمام رسیده باشد و متقاضی ای که پیش پرداخت کرده است بخواهد از شرکت در دوره انصراف دهد، می بایست تمام شهریه را پرداخت کند.
 • برای کلاس های آنلاین گروهی(Live)، لطفا قبل از ثبت نام از کیفیت اینترنت خود و قابلیت استفاده از اپلیکیشن های مورد استفاده (Sky room) مطمئن شوید چرا که مشکلات شرکت در کلاس مثل نداشتن Webcam و Microphone مناسب از سمت زبان آموز بوده و موسسه مسئولیت و تعهدی در قبال کنسلی کلاس، انتقال یا عودت شهریه ندارد.
 • تبعات هرگونه مشکل مرتبط به زبان آموز (مثل تصادفات، بیماری ها و بستری شدن در بیمارستان ها، فوت اقوام، جا به جایی برنامه کاری یا برنامه درسی کلاس های مدرسه و دانشگاه، سفر و ماموریت های کاری، و غیره) به عهده خودِ زبان آموز محترم بوده و موسسه هیچ مسئولیت و وظیفه ای مبنی بر عودت شهریه، جابه جایی ساعت و روز کلاس یا انتقال به دوره دیگر را ندارد.

 د) مقررات استرداد و رزرو شهریه دوره های خصوصی حضوری و آنلاین:

 • پرداخت دوره های خصوصی به صورت ده جلسه ای بوده و برای ادامه دوره، هر پرداخت می بایست تا پایانِ جلسه سوم دوره ی ده جلسه ای انجام پذیرد.
 • معوق کردن کلاس های خصوصی (Hold) امکان پذیر نیست چرا که کلاس آموزشگاه و وقت استاد خالی مانده و مجموعه متضرر می شود، در صورت عدم حضور زبان آموز، برای وی غیبت رد می شود.
 • دوره های خصوصی رزرو نشده و قابل تبدیل به دوره ای دیگر یا جایگزینی با دوره های گروهی نمی باشد.
 • پس از منقضی شدن قرارداد دوره های خصوصی، هیچ شهریه ای عودت نخواهد شد.
 • تعداد جلسات دوره های خصوصی حدودی بوده و ممکن است تعداد کمتر یا بیشتری کلاس نیاز شود. بدیهی است که در صورت نیاز به برگزاری جلسات بیشتر، متقاضی دوره خصوصی به تعداد نیاز ملزم به پرداخت می باشد.
 • در دوره های خصوصی، هیچ تضمینی برای اخذ نمره مورد نظر در آزمون وجود ندارد اما می توان پیش بینی کرد که نتیجه آزمون اصلی شبیه به نتیجه آزمون های آزمایشی موسسه می باشد.
 • در دوره های خصوصی، موسسه زبان مهراندیش کیفیت آموزشی خود را تضمین می کند. درصورت عدم رضایت، متقاضی محترم می تواند مراتب نارضایتی را با سوپروایزر / مدیریت آموزش درمیان بگذارد.
 • برای هر ده جلسه، یک جلسه کنسلی مجاز است و باید حداقل از ۴۸ ساعت قبل جلسه مورد نظر، اقدام به اطلاع رسانی شود. بدیهی است که هماهنگی کنسلی دوره های خصوصی چندنفره فقط با نماینده ی گروه انجام می پذیرد.

تبصره : ارائه هرگونه تخفیف برای زبان آموزانی که شامل تخفیف می شوند، تا ۴۸ ساعت قبل از شروع دوره امکان پذیر می باشد و کلاس های پیشرفته شامل تخفیف نمی گردد.

Chat